Rimor rendileping

Auto Grupp 2000 OÜ  Broneeringu kuupäev: …………………………….

Matkaauto Fiat Rimor v.a. 2014 (5 iste- ja 4 magamiskohta) renditingimused
Lepingu kehtivus
Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud.Seepärast soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused üle täpsustada.
Vajalikud dokumendid
Rentimisel tuleb Rentnikul esitada kehtiv juhiluba ja id-kaart / pass. Rendiautot võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. staaziga 3 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, äriregistri B-kaardi koopia).
Broneerimine, tagatis
Broneerimiseks saadab Rentnik oma rendi soovi kirjalikult läbi broneerimise lingi või e-mailiga, lisades juurde orienteeruva läbisõidu ja marsruudi. Seejärel sõlmitakse käesolev rendileping. Peale seda väljastab Rendile andja broneerimise arve summas 320 €. Broneerimine on kinnitatud broneerimistasu pangaarvele laekumisega vastavalt Rendile andja poolt esitatud broneeringu arvele. Rendilepingu sõlmimisel jätab Rendile andja tasutud broneerimistasu 320 € tagatisrahaks, kuni sõiduk on vastavalt rendilepingu tingimustele tagastatud. Rentnikule tagatisraha tagastuse tähtaeg on 7 päeva (varjatud vigade avastamiseks). Broneeringust loobumisel broneerimistasu ei tagastata! Kui Rentnik on tasunud ka renditasu, siis Rentniku loobumisel tagastab Rendile andja rendisummast koheselt 75%.
Juhul, kui Rendile andjal pole võimalik täita rendilepingut (tehn.rike, avarii, vargus), pakutakse Rentnikule sarnast asendusautot. Asenduse puudumisel või mitte sobivusel tagastab Rendile andja koheselt broneerimis- ja renditasu. Rendile andja on kohustatud koheselt teavitama Rentniku tekkinud takistustest ja võimalikest asendustest.
Rendiperiood
Minimaalne renditasu on kolme (suveperioodil 01.06-31.08 viie) ööpäeva eest. Rentnik võib sõiduki varem tagastada. Kui auto tagastatakse rohkem kui 3 tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu vastavalt hinnakirjale. Seepärast peab Rentnik Rendile andjat koheselt teavitama võimalikust hilinemisest.
Rendi hind
Rendihind sisaldab täis gaasiballooni ja WC kasseti geeli-lahustusvedelikku. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.
Maksed
Rendisumma tasutakse vastavalt esitatud arvele vähemalt 7 päeva enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist Rendile andjale 7 päeva jooksul. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.
Kindlustused
Rendihinnad sisaldavad avariikindlustust ja kaskokindlustust Rentniku omavastutusega 320 € ning varguskindlustust Rentniku omavastutustega 5000 €. Rentniku poolt joobe seisundis, omal süül tekitatud kahjud ja trahvid korvab Rentnik Rendile andjale täies ulatuses. Samuti juhul, kui ärandamise juhtumi korral on Rentnik vabatahtlikult loovutanud auto võtmed ja /või tehnilise passi.
Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning rehvide kui velgede tekitatud kahjude osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Klaaside purunemise omavastutus on Rentnikul 10%.
Sõiduki ärandamise või varguse korral on Rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse samal päeval ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Vastasel juhul hüvitab Rentnik ise kõik tekkinud kahjud. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult). Liiklusõnnetuse vormistamise blanketid ja juhised leiate dokumendikastist.
Omavastutus
Rentnik vastutab täielikult auto õige ekspluateerimise eest! Rentnik on kohustatud sõidukit lisavedelikega täitmisel jälgima nende sobivust autotootja nõuetega. Rentnik korvab kõik tehnilised kulud, mis on tekkinud tema süül rendiperioodi jooksul. Rikke korral peab Rentnik pöörduma koheselt autoriseeritud teeninduse poole. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendile andjat rendiperioodil juhtunud riketest, mis nõuavad auto remonti teeninduses või varuosade tellimist. Kui Rentniku poolt tekitatud kahjustus autole ei võimalda sõidukit edasi rentida järgnevale kliendile või auto ei ole remonditav rendiperioodi jooksul on Rentnik kohustatud koheselt peale kahjustuse tekkimist sõiduki tagasi toimetama Rendile andjale. Sellisel juhul Rendile andja ei tagasta Rentnikule rendiperioodi kasutamata jäämise eest renditasu. Rentniku süül tekkinud remondipäevade eest, mis ületavad Rentniku rendiperioodi tasub Rentnik Rendile andjale iga seisupäeva eest vastavalt hinnakirjale matkaauto rendipäeva hinna. Kui tehniline rike pole Rentniku põhjustatud, siis tasub Rendile andja Rentnikule teostatud remonttööde eest vastavalt remonditöökoja esitatud arvele. Rentnik peab Rendile andjaga eelnevalt kooskõlastama remonttööde maksumuse. Rendile andja poolne hüvitus Rentnikule toimub peale tehtud tööde kontrolli auto üleandmise järel. Rentnik on kohustatud jälgima auto gabariitidega seoses tulenevaid piiranguid ja võimalikke ohte. Matkaautos on suitsetamine keelatud, lemmikloomade viibimine autos tuleb Rendile andjaga eelnevalt kooskõlastada. Trahvisumma rikkumisel on 200 €. Reisi marsruut Väljaspool Eestit reisimiseks tuleb reisimarsruut ja läbitavad riigid Rendile andjaga eelnevalt kooskõlastada. Rentnikul on keelatud rendiautoga siseneda riikidesse, kus rendiautole kindlustused ei kehti (Venemaa,Ukraina,Valgevene,Aserbaidzan, Armeenia, Gruusia)
Auto tagastus
Auto tuleb tagastada täis kütusepaagiga-s.o.90L ,nagu see on auto üleandmisel Rentnikule. Täis paagist puudu oleva kütuse eest tasub Rentnik.
Matkaauto välispesu Rentnik teostama ei pea. Auto sisekoristus ja puhastus peab olema sama hästi tehtud, kui oli auto vastuvõtul. Kui Rentnik jätab sõiduki seest piisavalt või täielikult puhastamata ja/või WC kasseti tühjendamata, tuleb tasuda Rendile andjale auto puhastustasu alljärgnevate tööde eest:
-auto sisepuhastus (põrand, pliit, külmik, peeglid jne)– kokku 30 €
-WC paagi tühjendus ja pesu – kokku 30 €
-istmete, sisepolsterduse pesu ja puhastus – kokku 30 €
-muud lisatööd vastavalt kokkuleppele 30 € / tund
Rentnik on kohustatud teavitama Rendile andjat kõikidest puudustest ja defektidest ,mis on auto kasutuse käigus ilmnenud.
Soovitud rendiperiood: ………………………………… – …………………………….. (…….päeva)
Rendiperioodi maksumus: ……….. EUR / päev , kokku ……………….. EUR (sis.km)

Broneeringu summa 320.- € tasumise tähtaeg on 2 päeva ja rendisumma tasumise tähtaeg on hiljemalt 7 päeva enne rendiperioodi algust või arvel esitatud tähtajaks.
Läbisõidu limiit rendiperioodil on 500 km iga rendipäeva kohta või kuni üldläbisõiduni 7000 km. Limiidist suurema läbisõidu soovi korral lisandub 0,20 € /1 km kohta,mis ületab limiiti.

Olen renditingimustega tutvunud, esitanud oma õiged andmed ja kohustun renditingimusi täitma.

Rentnik:…………………………………………….. Rendile andja:

………………………………………………….. nimi ……………………………………………..

………………………………………………..isikukood …………………………………………

………………………………………………..dokum.nr. ………………………………………..

……………………………………………….juhiluba nr.

……………………………………….. allkiri ………………..……………………………. allkiri