Renditingimused

Auto Grupp 2000 OÜ                                  
Matkaauto Fiat (Baron / Carado) renditingimused:
Lepingu kehtivus
Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud.Seepärast soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused üle täpsustada.
Vajalikud dokumendid
Rentimisel tuleb Rentnikul esitada kehtiv juhiluba ja id-kaart.Rendiautot võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. staaziga 3 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale vastava volituse.
Broneerimine ja tagatis
Broneerimiseks saadab Rentnik oma rendi soovi kirjalikult läbi broneerimise lingi või e-mailiga,lisades juurde orienteeruva läbisõidu ja marsruudi. Seejärel sõlmitakse käesolev rendileping.Peale seda väljastab Rendile andja broneerimise arve summas 320 €. Broneerimine on kinnitatud broneerimistasu pangaarvele laekumisega vastavalt Rendile andja poolt esitatud broneeringu arvele.Rendilepingu sõlmimisel jätab Rendile andja tasutud broneerimistasu 320 € tagatisrahaks,kuni sõiduk on vastavalt rendilepingu tingimustele tagastatud.Rentnikule tagatisraha tagastuse tähtaeg on 7 päeva(varjatud vigade avastamiseks).Broneeringust loobumisel broneerimistasu ei tagastata! Kui Rentnik on tasunud ka renditasu,siis Rentniku loobumisel tagastatab Rendile andja rendisummast koheselt 75%.
Juhul,kui Rendile andjal pole võimalik täita rendilepingut (tehn.rike, avarii, vargus), pakutakse Rentnikule sarnast asendusautot.Asenduse puudumisel või mitte sobivusel tagastab Rendile andja koheselt broneerimis- ja renditasu.Rendile andja on kohustatud koheselt teavitama Rentniku tekkinud takistustest ja võimalikest asendustest.
Rendi periood
Minimaalne renditasu on kolme(suveperioodil 01.06-31.08 viie) ööpäeva eest.Rentnik võib sõiduki varem tagastada.Kui auto tagastatakse rohkem kui 3 tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu vastavalt hinnakirjale. Seepärast peab Rentnik Rendile andjat koheselt teavitama võimalikust hilinemisest.
Rendi hind
Rendihind sisaldab täidetud gaasiballooni ja WC kasseti keemiat.Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.
Maksed
Rendisumma tasutakse vastavalt esitatud arvele vähemalt 7päeva enne rendiperioodi algust või arvel oleval tähtajaks. Lõplik tasaarveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist Rendile andjale 7päeva jooksul. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.
Kindlustused
Rendihinnad sisaldavad avariikindlustust ja kaskokindlustust Rentniku omavastutusega 320 € iga eraldi kindlustusjuhtumi kohta ning varguskindlustust Rentniku omavastutustega 5000 €. Rentniku poolt joobe seisundis,omal süül tekitatud kahjud ja trahvid korvab Rentnik Rendile andjale täies ulatuses. Samuti juhul,kui ärandamise juhtumi korral on Rentnik aidanud loovutada auto võtmed ja /või tehnilise passi.Kaskokindlustus sisaldab 24h autoabi teenust EU-s vastavalt kindlustuse tingimustele.
Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning neile tekkinud kahjustuste osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Kabiini klaaside purunemise omavastutus on Rentnikul 10%, auto elamuklaaside kahjustamisel Rentniku enda tegevuse tõttu kehtib täisomavastutus 320€.
Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse samal päeval ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks.Vastasel juhul hüvitab Rentnik ise kõik tekkinud kahjud. Koheselt tuleb teavitada ka Rendile andjat. Liiklusõnnetuse vormistamise blanketid ja juhised leiate dokumendikastist.
Omavastutus
Rentnik vastutab täielikult auto õige ekspluateerimise eest! Rentnik on kohustatud vajadusel koheselt lisama sõidukile vastavaid vedelikke (õli,jahutusvedelik,adblue jne) ja jälgima/ küsima Rendile andjalt nende sobivust autotootja nõuetega.Rentnik korvab kõik tehnilised kulud,mis on tekkinud tema süül rendiperioodi jooksul.Rikke korral peab Rentnik pöörduma koheselt autoriseeritud teeninduse poole.Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendile andjat riketest,mis nõuavad auto remonti või varuosade tellimist ning kooskõlastama need tegevused.Kui Rentniku poolt tekitatud kahjustus autole ei võimalda sõidukit edasi rentida järgnevale kliendile või auto ei ole remonditav Rentniku rendiperioodi jooksul on Rentnik kohustatud koheselt peale kahjustuse tekkimist sõiduki tagasi toimetama Rendile andjale.Sellisel juhul Rendile andja ei tagasta Rentnikule rendiperioodi kasutamata jäämise eest renditasu.Rentniku süül tekkinud remondipäevade eest,mis ületavad Rentniku rendiperioodi tasub Rentnik Rendile andjale iga seisupäeva eest vastavalt hinnakirjale matkaauto rendipäeva hinna.Kui tehniline rike pole Rentniku põhjustatud,siis tasub Rendile andja Rentnikule teostatud remonttööde eest vastavalt remonditöökoja esitatud arvele. Rentnik peab Rendile andjaga eelnevalt kooskõlastama remonttööde maksumuse.Rendile andja poolne hüvitus Rentnikule toimub peale tehtud tööde kontrolli auto üleandmise järel.Rentnik on kohustatud jälgima auto gabariitidega seoses tulenevaid piiranguid ja võimalikke ohte.Matkaautos on suitsetamine keelatud,lemmikloomade viibimine autos tuleb Rendile andjaga eelnevalt kooskõlastada.Trahvisumma rikkumisel on 200 €.Autoga võib sõita EU riikides Rendile andjat oma soovidest broneerimisel eelnevalt informeerides.Rentnikul on keelatud rendiautoga siseneda riikidesse, kus rendiautole kindlustused ei kehti (Venemaa,Ukraina,Valgevene, Aserbaidzan, Armeenia, Gruusia jne)
Auto tagastus
Auto tuleb tagastada täis kütusepaagiga,nagu see on auto üleandmisel Rentnikule.Täis paagist puudu oleva kütuse eest tasub Rentnik.
Matkaauto välispesu Rentnik teostama ei pea.Auto sisekoristus ja puhastus peab olema sama hästi tehtud,kui oli auto vastuvõtul.Kui Rentnik jätab sõiduki seest piisavalt või täielikult puhastamata ja/või WC kasseti tühjendamata,tuleb tasuda Rendile andjale auto puhastustasu alljärgnevate tööde eest:
-auto sisepuhastus (põrand,pliit,külmik,peeglid jne)– kokku 40 – 60
-WC paagi tühjendus ja pesu – kokku 30 €
-istmete,sisepolsterduse pesu ja puhastus – kokku al.60€
-muud lisatööd vastavalt kokkuleppele 40 € / tund
Rentnik on kohustatud teavitama Rendile andjat kõikidest puudustest ja defektidest ,mis on auto kasutuse käigus ilmnenud.

Broneeringu summa 320.- €  tasumise tähtaeg on 2 päeva ja rendisumma tasumise tähtaeg on hiljemalt 7 päeva enne rendiperioodi algust või arvel esitatud tähtajaks.
Läbisõidu limiit (on rendihinna sees) rendiperioodil on 400 km iga renditud päeva kohta ja maksimaalselt kuni üldläbisõidu 5600 km täitumiseni rendiperioodi jooksul.
Limiidist suurema läbisõidu korral lisandub rendisummale 0,20 € /1 km kohta,mis ületab limiiti.
Olen renditingimustega tutvunud,esitanud oma õiged andmed ja kohustun renditingimusi täitma.


Rentnik:                                                           Rendile andja:

…………………………………………… nimi               Auto Grupp 2000 OÜ                                   

…………………………………………. isikukood        Mäealuse 12 Tallinn                                             

…………………………………………. ID dok.nr.        reg.nr.1063655

…………………………………………..juhilubade nr

…………………………………………..allkiri                 …………………………… allkiri