Renditingimused

Auto Grupp 2000 OÜ                                                                                        Broneeringu kuupäev :
Matkaauto Fiat (7 iste- ja magamiskohta) renditingimused:
Lepingu kehtivus
Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru
saanud.Seepärast soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused üle täpsustada.
Vajalikud dokumendid
Rentimisel tuleb Rentnikul esitada kehtiv juhiluba ja id-kaart / pass.Rendiautot võivad juhtida vähemalt
21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. staaziga 3 aastat. Kui rentnikuks on
juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab
rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, äriregistri B-kaardi koopia).
Broneerimine ja tagatis
Broneerimiseks saadab Rentnik oma rendi soovi kirjalikult läbi broneerimise lingi või e-mailiga,lisades
juurde orienteeruva läbisõidu ja marsruudi. Seejärel sõlmitakse käesolev rendileping.Peale seda
väljastab Rendile andja broneerimise arve summas 320 €. Broneerimine on kinnitatud broneerimistasu
pangaarvele laekumisega vastavalt Rendile andja poolt esitatud broneeringu arvele.Rendilepingu
sõlmimisel jätab Rendile andja tasutud broneerimistasu 320 € tagatisrahaks,kuni sõiduk on vastavalt
rendilepingu tingimustele tagastatud.Rentnikule tagatisraha tagastuse tähtaeg on 7 päeva(varjatud
vigade avastamiseks).
Broneeringust loobumisel broneerimistasu ei tagastata! Kui Rentnik on tasunud ka renditasu,siis Rentniku loobumisel tagastatab Rendile andja rendisummast koheselt 75%.
Juhul,kui Rendile andjal pole võimalik täita rendilepingut (tehn.rike, avarii, vargus), pakutakse
Rentnikule sarnast asendusautot.Asenduse puudumisel või mitte sobivusel tagastab Rendile andja
koheselt broneerimis- ja renditasu.Rendile andja on kohustatud koheselt teavitama Rentniku tekkinud
takistustest ja võimalikest asendustest.
Rendi periood
Minimaalne renditasu on kolme(suveperioodil 01.06-31.08 viie)ööpäeva eest.Rentnik võib sõiduki
varem tagastada.Kui auto tagastatakse rohkem kui 3 tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse
kogusummale lisada ühe päeva tasu vastavalt hinnakirjale. Seepärast peab Rentnik Rendile andjat
koheselt teavitama võimalikust hilinemisest.
Rendi hind
Rendihind sisaldab täis gaasiballooni ja WC kasseti geeli-lahustusvedelikku.Rendihind ei sisalda
autokütuse maksumust.
Maksed
Rendisumma tasutakse vastavalt esitatud arvele vähemalt 7päeva enne rendiperioodi algust. Lõplik
arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist Rendile andjale 7päeva jooksul. Tasuda on võimalik
ülekandega ja sularahas.
Kindlustused
Rendihinnad sisaldavad avariikindlustust ja kaskokindlustust Rentniku omavastutusega 320 € ühe kindlustusjuhtumi kohta ning varguskindlustust Rentniku omavastutustega 5000 €.
Rentniku poolt joobe seisundis,omal süül tekitatud kahjud ja trahvid korvab Rentnik Rendile andjale täies ulatuses. Samuti juhul,kui ärandamise juhtumi korral on Rentnik vabatahtlikult loovutanud auto võtmed ja /või tehnilise passi.
Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning rehvidele kui ka velgedele tekkinud kahjustuste osas kannab
rentnik täielikku materiaalset vastutust.
Klaaside purunemise omavastutus on Rentnikul 10%.
Sõiduki ärandamise või varguse korral on Rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki
registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse samal päeval ja
võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks.Vastasel juhul hüvitab Rentnik ise kõik tekkinud kahjud. Kohe
tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult). Liiklusõnnetuse
vormistamise blanketid ja juhised leiate dokumendikastist.
Omavastutus
Rentnik vastutab täielikult auto õige ekspluateerimise eest! Rentnik on kohustatud sõidukit
lisavedelikega täitmisel jälgima nende sobivust autotootja nõuetega.Rentnik korvab kõik tehnilised
kulud,mis on tekkinud tema süül rendiperioodi jooksul.
Rikke korral peab Rentnik pöörduma koheselt autoriseeritud teeninduse poole.Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendile andjat riketest,mis nõuavad auto remonti või varuosade tellimist ning kooskõlastama tegevused Rendile andjaga.Kui Rentniku poolt tekitatud kahjustus autole ei võimalda sõidukit edasi rentida järgnevale kliendile või autoei ole remonditav rendiperioodi jooksul on Rentnik kohustatud koheselt peale kahjustuse tekkimist
sõiduki tagasi toimetama Rendile andjale.Sellisel juhul Rendile andja ei tagasta Rentnikule
rendiperioodi kasutamata jäämise eest renditasu.
Rentniku süül tekkinud remondipäevade eest,mis ületavad Rentniku rendiperioodi tasub Rentnik Rendile andjale iga seisupäeva eest vastavalt hinnakirjale matkaauto rendipäeva hinna.Kui tehniline rike pole Rentniku põhjustatud,siis tasub Rendile andja Rentnikule teostatud remonttööde eest vastavalt remonditöökoja esitatud arvele. Rentnik peab Rendile andjaga eelnevalt kooskõlastama remonttööde maksumuse.
Rendile andja poolne hüvitus Rentnikule toimub peale tehtud tööde kontrolli auto üleandmise järel.Rentnik on kohustatud jälgima auto gabariitidega seoses tulenevaid piiranguid ja võimalikke ohte.Matkaautos on suitsetamine
keelatud,lemmikloomade viibimine autos tuleb Rendile andjaga eelnevalt kooskõlastada.Trahvisumma
rikkumisel on 200 €.Reisi marsruut Väljaspool Eestit reisimiseks tuleb reisimarsruut ja läbitavad riigid
Rendile andjaga eelnevalt kooskõlastada.Rentnikul on keelatud rendiautoga siseneda riikidesse, kus
rendiautole kindlustused ei kehti(Venemaa,Ukraina,Valgevene,Aserbaidzan, Armeenia, Gruusia)
Auto tagastus
Auto tuleb tagastada täis kütusepaagiga,nagu see on auto üleandmisel Rentnikule.Täis paagist puudu
oleva kütuse eest tasub Rentnik.
Matkaauto välispesu Rentnik teostama ei pea.Auto sisekoristus ja puhastus peab olema sama hästi
tehtud,kui oli auto vastuvõtul.Kui Rentnik jätab sõiduki seest piisavalt või täielikult puhastamata ja/või
WC kasseti tühjendamata,tuleb tasuda Rendile andjale auto puhastustasu alljärgnevate tööde eest:
-auto sisepuhastus (põrand,pliit,külmik,peeglid jne)– kokku 30 – 60 €
-WC paagi tühjendus ja pesu – kokku 30 €
-istmete,sisepolsterduse pesu ja puhastus – kokku 60 €
-muud lisatööd vastavalt kokkuleppele 30 € / tund
Rentnik on kohustatud teavitama Rendile andjat kõikidest puudustest ja defektidest ,mis on auto
kasutuse käigus ilmnenud.
Broneeringu summa 320.- € tasumise tähtaeg on 2 päeva ja rendisumma tasumise tähtaeg on hiljemalt
7 päeva enne rendiperioodi algust või arvel esitatud tähtajaks.
Läbisõidu limiit rendiperioodil on 400 km iga rendipäeva kohta ja maksimaalselt kuni üldläbisõidu 5600
km täitumiseni.
Limiidist suurema läbisõidu soovi korral lisandub 0,20 € /1 km kohta,mis ületab limiiti.
Olen renditingimustega tutvunud,esitanud oma õiged andmed ja kohustun renditingimusi täitma.


Rentnik:                                                                 Rendile andja:

…………………………………………… nimi                         Auto Grupp 2000 OÜ                                   

…………………………………………. isikukood                 Mäealuse 12 Tallinn                                             

…………………………………………. ID dok.nr.                reg.nr.1063655

…………………………………………..juhilubade nr

…………………………………………..allkiri                          …………………………………. allkiri